Εισαγωγή

Η πλατφόρμα WooCommerce, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου για WordPress, ενσωμάτωσε πρόσφατα μια άκρως ενδιαφέρουσα νέα λειτουργία: την Προέλευση Παραγγελιών.

Λειτουργικότητα

Η εν λόγω δυνατότητα επιτρέπει στους διαχειριστές ηλεκτρονικών καταστημάτων να ιχνηλατούν την προέλευση των παραγγελιών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις marketing ενέργειες και τις στρατηγικές προώθησης που υλοποιούνται.

Συλλογή Πληροφοριών

Η λειτουργία “Προέλευσης Παραγγελιών” δύναται να καταγράψει το μέσω που ήρθε η παραγγελία.(Google, direct, facebook κτλ)

Πλεονεκτήματα

Η υιοθέτηση της “Ανάλυσης Προέλευσης Παραγγελιών” φέρει πλήθος ωφελημάτων, όπως:

  • Βελτιστοποίηση Marketing Καμπανιών: Η δυνατότητα εντοπισμού των πλέον αποτελεσματικών καναλιών και kampanyών, οδηγεί στην υλοποίηση στοχευμένων στρατηγικών για την τόνωση πωλήσεων και επισκεψιμότητας.
  • Αύξηση Πωλήσεων: Εστιάζοντας στις πηγές που αποδεδειγμένα φέρνουν αποτελέσματα, επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της μετατροπής και η ώθηση των εσόδων.
  • Βελτιστοποίηση Εμπειρίας Χρήστη: Κατανοώντας πώς οι πελάτες εντοπίζουν το κατάστημα, δύναται να υλοποιηθούν βελτιώσεις στην εμπειρία χρήστη και στην αύξηση του ποσοστού μετατροπής.

Χρήση της Λειτουργίας

Για την αξιοποίηση της “Προέλευσης Παραγγελιών”, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του WooCommerce είναι ενημερωμένη στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση. Στη συνέχεια:

  1. Μεταβείτε στο WooCommerce > Παραγγελίες
  2. Εκεί πλέον έχει προστεθεί μία νέα στήλη με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συμπέρασμα

Η “Προέλευσης Παραγγελιών” του WooCommerce αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους διαχειριστές ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η υιοθέτησή της προσφέρει εύρος πληροφοριών για τις marketing ενέργειες, συμβάλλοντας στην τόνωση πωλήσεων, στην υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών και στην optimierung της εμπειρίας χρήστη.

*Μένει μόνο να δούμε αν αυτά που μετράει τα δείχνει σωστά.

Καλέστε μας!