Ε-λιανικό – Διαβάσαμε την δημοσίευση.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος” είναι γεγονός πλέον. Διαβάσαμε […]

Διαβάστε περισσότερα